Alpha Therapy Solutions: Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel

Alpha Therapy Solutions: Uppskalning och kommersialisering av en automatisk produktionsmetod för astatinerade cancerläkemedel

Projektnummer

2019-05480

Kontakt

Projektledare