Ändrade arbetssätt vid införande av digitaliserad barnsjukvård på Barnsjukhuset Martina

Ändrade arbetssätt vid införande av digitaliserad barnsjukvård på Barnsjukhuset Martina

Projektet är avslutat.

I detta strategiska projekt vill sjukhuset utvärdera och utveckla de arbetssätt och förändringsprocesser som krävs för att lyckas med digitalisering och effektinhämtning i verksamheten. Detta ska ske i löpande sjukvård och inte som pilot eller som ett avgränsat forskningsprojekt.

Projektet ska utveckla generaliserbara och skalbara arbetssätt för digital vård genom att nyttja sensorer och patienternas egna data inom neuropsykiatri/ADHD, akutbesök, astma/födoämnesallergi samt barnkirurgi.

  • Värde: En mer individ- och värdebaserad vård.
  • Medverkande: Barnsjukhuset Martina, Sophiahemmet och GE Healthcare
  • Stöd från Swelife: 500 000 kronor under 2017 och 2018.

Kontakt

Projektledare

Claude Kollin, Barnsjukhuset Martina