En ny terapi mot typ 2-diabetes

Apoglyx: Ny substans ger skonsam diabetesmedicin

Lundabolaget Apoglyx har patenterat en grupp substanser som sänker blodsockernivån på ett nytt sätt jämfört med dagens mediciner. Upptäckten kan ge ett skonsamt läkemedel, särskilt lämpligt för de många diabetespatienter som drabbas av försämrad njurfunktion.

Vid typ 2-diabetes fungerar inte kroppens glukosreglerande mekanism så bra och många patienter behöver istället ta insulin eller andra läkemedel för att hålla blodsockerhalten jämn. Normalt regleras blodglukoshalten dessutom genom att minska utsöndringen av glukos från levern, men även denna mekanism är störd hos typ 2-diabetespatienterna och glukos produceras fast det inte behövs.

Stoppa onödigt socker

Apoglyx angriper denna ”onödiga” glukosproduktion med sin substans, som patienterna enkelt ska kunna ta som tablett. För hög glukoshalt i blodet ger på sikt följdsjukdomar som försämrad njurfunktion, nervskador och hjärt-och kärlsjukdomar.

– Om diabetespatienter på det här viset får ett mindre flöde av glukos från levern kan de minska sitt intag av insulin. Då minskar risken för att få för låg halt av glukos, vilket är vanligt när man tar insulin och ibland kan leda till medvetslöshet. Så vitt vi vet är det ingen annan än vi som har patenterat en substans med denna verkningsmekanism, säger Martina Reimer Kvist, vd för Apoglyx.

Snart licensiera ut projektet

Att Apoglyx substans verkligen hämmar glukosutsöndringen från levern har forskarna visat i laboratorieförsök och i möss. Nu pågår bland annat ytterligare djurstudier.

– Målet är att licensiera ut substansen när den når till klinisk fas, vilket vi räknar med ska ske under 2018, säger hon.

Bolaget tog in fem miljoner kronor i riskkapital under 2016, och räknar med att behöva ta in mer under 2017. Antalet diabetiker ökar i världen och var 2016 runt 400 miljoner.

Varför investera i er?

– Apoglyx utvecklar ett läkemedel för de diabetiker som har nedsatt njurfunktion, vilket är en ganska vanlig komplikation. I dag finns ingen bra behandling för dessa patienter. Vi angriper sjukdomen på ett nytt sätt genom att minska patientens egen glukosproduktion. Läkemedlet ska kunna tas som tablett och ge färre biverkningar än dagens mediciner, säger Martina Reimer Kvist, vd för Apoglyx.

Forskarna har visat att mekanismen fungerar i djurförsök. De planerar att nå klinik och vara klara att licensiera ut projektet 2018.

Sidan uppdaterad 2017-04-28

Text: Elisabet Ottosson

Fakta: Projektet

  • Projektnamn: En ny terapi mot typ 2-diabetes
  • Kategori: Läkemedel, småmolekyl
  • Klinisk nytta: Effektiv blodglukossänkning hos typ 2-diabetespatienter med avancerad sjukdom (försämrad njurfunktion)
  • Diagnos: Typ 2-diabetespatienter med avancerad sjukdom (försämrad njurfunktion)
  • Belopp medel från Swelife: 643 000 kr

Fakta: Teamet

Apoglyx ägare består bland annat av professor Per Kjellbom från Lunds universitet och professor Sören Nielsen vid Aalborgs universitet, som har gjort upptäckten och tidigare har grundat Synact Pharma och 2A Pharma, samt Red Glead Discovery, ett kontraktsforskningsbolag som är specialiserat på tidig läkemedelsutveckling.

Kontakt

Martina Kvist Reimer
+46(0)464601292
martina.kvistreimer@apoglyx.com
www.apoglyx.com

Kontakt

Projektledare