Arena 2.0

Arena 2.0

Projektet Arena 2.0, som bygger vidare på Swelife Arena, ska fortsätta utveckla en nationell strukturerad samverkansplattform inom life science som involverar

  • akademi
  • industri
  • hälso- och sjukvård
  • myndigheter
  • patienter och deras närstående.

Genom att projektet arbetar för att samverkan ska bli ett naturligt och självklart arbetssätt inom life science, stärker det förutsättningarna för aktörer i Sverige att utveckla och sprida nya lösningar på globala utmaningar inom hälso-området.

Projektet ska på lång sikt bidra till att Sverige blir ett internationellt konkurrenskraftigt ekosystem för life science med effektiva och dynamiska nätverk bestående av starka akademiska forskningsmiljöer, innovativa små och stora bolag, hälso- och sjukvård i framkant samt patienter som har en självklar och aktiv roll i innovationsarbetet.

Projektnummer

2019-05584

Stöd från Vinnova

500 000 kronor

Huvudsökande organisation

Lunds universitet - LU Innovation

Tidsram

januari 2020 - juni 2021

Thomas Gunnarsson

Kontakt

Projektledare

Thomas Gunnarsson

thomas.gunnarsson@swelife.se