Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity

Mikronålar för provtagning för att minska dödligheten hos förtidigt födda barn

Extraktion av interstitialvätska med hjälp av mikronålar har potentialen att förändra provtagning av kroppsvätskor inom sjukvården.

Det övergripande målet är att utveckla metoden och verifiera användandet av mikronålar som provtagningsverktyg av interstitialvätska och efterföljande analys av biomarkörer för diagnostik inom neonatalvård. Syftet är att kunna mäta biomarkörer i interstitialvätska som annars skulle kräva blodprover. Ambitionen är att genomföra två kliniska studier med mikronålar från Ascilion under projektets gång.

Om man kan utveckla en smärtfri och blodfri analysmetod som minskar behovet av blodtransfusioner inom neonatalvården kan man på sikt minska dödligheten hos neonatalbarn. Projektet förväntas resultera i verifiering av användandet av mikronålar som provtagningsverktyg av interstitialvätska med efterföljande analys med kombinerad vätskekromatografi och massspektroskopi.

Projektgruppen representerar intressenter från hälso/sjukvård, akademi och industri. Projektet kommer att genomföras i klassisk projektform och koordineras av industrin. Projekttiden är ett (1) år.

Mer information

Kontakt

Projektledare