Bactiguard: Reduktion av trombosrisk vid ädelmetallsbeläggning av stentar (ÄDELSTENT)

Projektnummer

2019-01472

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa: 1 480 000 kronor

Tidsram

september 2019 - augusti 2021

Kontakt

Projektledare