Beactica: Synergistic combinations with allosteric LSD1 modulators for the treatment of glioblastoma

Projektnummer

2019-01441

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa: 2 820 116 kronor

Tidsram

maj 2019 - oktober 2020

Kontakt

Projektledare