Capio Närsjukvård: Distansmonitorering av kronisk sjuka patienter inom primärvården

Projektnummer

2019-01502

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa: 2 500 000 kronor

Tidsram

maj 2019 - maj 2021

Kontakt

Projektledare