Capitainer: Utveckling av e-Hälsa och patientcentrerad vård genom patientnära plasmaprovtagning

Projektnummer

2019-01443

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa: 2 999 186 kronor

Tidsram

juni 2019 - maj 2021

Kontakt

Projektledare