Förbättrad diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar

Förbättrad diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar

Projektet ska etablera ett nätverk av kommersiella partners och utveckla affärsmodeller aom kan göra forskningsinfrastrukturerna ANDIS och ANDIU till en nationellt tillgänglig infrastruktur.

Om ANDIS och ANDIU

ANDIS, Alla nya diabetiker i Skåne

ANDIU, Alla nya diabetiker i Uppsala län


Relaterat projekt

Samverkan och integrerade digitala lösningar för förbättrad diabetesvård 2018-2020 

Stöd från Swelife

Drygt 7,5 miljoner kronor för hela projektet (36 månader) varav 5 miljoner kr för de första 24 månaderna.

Resultat/Värde

Förbättra diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar.

Projektparter

Lunds universitet, Uppsala universitet, Region Skåne och Immunovia.

Kontakt

Projektledare

Anders Rosengren, Göteborgs universitet