EDS: Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer

Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer

EDS: Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer

Syftet med utvecklingen är att erbjuda ett kostnadseffektivt, högspecifikt och känsligt verktyg för tidig upptäckt samt övervakning av behandling av cancerpatienter. Målet är att utveckla ett system för diagnos av cancer med hjälp av exosommarkörer.

Systemet består av instrument, test och programvara som möjliggör en fullständigt integrerad och automatiserad isolering av exosomer följt av direkt och integrerad analys av mängden exosomer och specifika exosomcancermarkörer. Utvecklingsfokus är cancerformer som bukspottskörtel, lung- och lever- och äggstockscancer.

Projektnummer

2018-00274

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa 2017-18: 998 970 kr

Mål

Införandet av ett analyssystem med en signifikant förbättrad analytisk känslighet och specificitet kommer att ha stark inverkan på diagnos och behandlingsövervakning . Det kommer att öka möjligheten för patienten att överleva samt minska stress och oro under behandlingen. Hälso- och sjukvårdsleverantören kan bättre planera vården och optimera användningen av klinikens resurser. Den behandlande läkaren kommer att kunna agera tidigare om ytterligare behandlingsåtgärder krävs. Samhället kommer att gynnas om fler patienter kommer att återvända till ett hälsosamt liv.

Huvudsökande organisation

EDS Exosome Diagnostic Systems AB.

Tidsram

Projektet genomförs i delprojekt som inkluderar affärsutveckling, exosomisolering, immunokemisk marköranalys och utveckling av DNA/RNA-analysmetoder. Parallellt med detta kommer systemets projektstruktur, organisation och dokumentation att etableras. Arbetet kommer att utföras på EDS laboratorium och i forskningspartners laboratorier. Ansluten till projektet är ett antal samarbetspartner. Instrumentet kommer att utformas och tillverkas av dedikerade instrumentleverantörer. I projektet deltar väl erfarna personer från forskningen och diagnostikindustrin.

Kontakt

Projektledare

Hans Hendmont

hans.hendmont@edssweden.com