Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E-syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID?

Projektets syfte är att fastlägga att en mPGES-1-hämmare är säker i en regulatorisk farmakologisk modell, och att hämmaren har en positiv effekt på kärlmediatorer.

Resultaten skall ge en bas för att kunna gå in i klinisk prövning i människa samt attrahera fortsatt finansiering.

Gesynta Pharma AB avser att, tillsammans med expertis från Swetox, fastställa att en mPGES-1 hämmare visar god kardiovaskulär säkerhet i en regulatorisk farmakologisk modell (hund). Denna undersökning kopplas till mätning av läkemedelskandidatens inverkan på eikosanoidprofil samt andra kärlpåverkande mediatorer för att erhålla ett mekanistisk konceptbevis.

Projektet drivs av Gesynta Pharma AB.

Mer information

Kontakt

Projektledare