Gesynta Pharma: Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E-syntes

Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID?

Gesynta Pharma: Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E-syntes

Projektets syfte är att fastlägga att en mPGES-1-hämmare är säker i en regulatorisk farmakologisk modell, och att hämmaren har en positiv effekt på kärlmediatorer.

Projektnummer

2018-00228

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 1 000 000 kr

Mål

Resultaten skall ge en bas för att kunna gå in i klinisk prövning i människa samt attrahera fortsatt finansiering.

Gesynta Pharma AB avser att, tillsammans med expertis från Swetox, fastställa att en mPGES-1 hämmare visar god kardiovaskulär säkerhet i en regulatorisk farmakologisk modell (hund). Denna undersökning kopplas till mätning av läkemedelskandidatens inverkan på eikosanoidprofil samt andra kärlpåverkande mediatorer för att erhålla ett mekanistisk konceptbevis.

Huvudsökande organisation

Gesynta Pharma AB.

Kontakt

Projektledare

Patric Stenberg

patric.stenberg@gesynta.se