GMS: Genomic Medicine Sweden

GMS: Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) koordinerar och utvecklar förutsättningarna för att Sverige ska kunna ligga i framkant inom precisionsmedicin.

Projektets hemsida

Stöd från Swelife

Swelife har beviljat 2 miljoner kronor i stöd under 2017–2018 och 11 miljoner kronor 2019-21.

Resultat/Värde

Genomik, det vill säga studie av vår arvsmassa, utgör en viktig komponent av precisionsmedicin och används ofta som diagnostisk metod för både ovanliga ärftliga sjukdomar och cancer. Med hjälp av ny, kraftfull sekvenseringsteknik kan redan idag hela eller delar av arvsmassan analyseras på ett kostnadseffektivt sätt.

Huvudsökande organisation

ScilifeLab

Projektparter

Universiteten och universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.

Richard Rosenquist Brandell

Kontakt

Projektledare

Richard Rosenquist Brandell

richard.rosenquist@ki.se