GU Ventures: Enzym återställer balansen i levern

Ny unik medicinsk behandling av typ 2-diabetes

GU Ventures: Enzym återställer balansen i levern

För att minska risken att utveckla diabetes typ 2 är det viktigt att inte ha för hög andel fett i levern. Det här projektet tar fram nya substanser som reglerar inlagring och förbränning av fett i levern.

– Behandlingsresultaten i djurmodeller är hittills mycket lovande, säger docent Margit Mahlapuu vid Göteborgs universitet.

De nya inhibitorer hon och teamet tagit fram påverkar balansen mellan inlagring och förbränning av fett.

– Leverförfettningen minskas med hjälp av behandlingen, vilket återställer den metabola balansen i levern och förbättrar glukostoleransen och insulinkänsligheten. Det här har vi visat både i möss och i humana leverceller, säger Margit.

Ny verkningsmekanism

Idag är läkemedlet metformin oftast förstahandsvalet vid medicinsk behandling av typ 2-diabetes. Metformin har funnits på marknaden sedan 1970-talet. Att det fortfarande är förstahandsvalet säger något om att innovationstakten inom metaboliska sjukdomar har varit svag men också hur svår den här utmaningen är.

– Vår läkemedelkandidat har en annan verkningsmekanism i jämförelse med nuvarande behandlingar och kommer även kunna användas i kombination med andra, säger Margit.

Bevisad effekt

Hon beskriver stödet från Swelife, både i form av finansiering och coaching, som totalt avgörande för att man nu kunnat visa effekt i djur. Nu vill Margit Mahlapuu och kollegorna vidare:

– De närmaste stegen är att förbättra de farmakologiska egenskaperna och att göra orala beredningar av läkemedlet. Jag tror att vi kan göra första försök på människa inom fem år.

Varför investera i er?

– Vi kombinerar en unik uppfinning med ett terapiområde med mycket stor marknadspotential. Nya läkemedelsklasser inom typ 2-diabetes har en potential att förbättra vården för miljontals patienter, liksom att minska sjukvårdskostnadern. På så sätt kan vi underlätta för en av våra viktigaste samhällsutmaningar, såväl här i Sverige som globalt.

Uppdaterad: 2017-08-09
Intervjutext: Jörgen Olsson

Projektnummer

2016-00737

Stöd från Swelife

Innovativa samverkansprojekt folksjukdomar 2016: Innovativa 1 000 000 kr

Huvudsökande organisation

GU Ventures.

Projektparter

PI är Margit Mahlapuu, docent, Göteborgs universitet

Tobias Ginman och Jessica Martinsson från Sprint Bioscience, projektets industriella projektpartner

Lorna Fletcher från GU Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag

Margit Mahlapuu

Kontakt

Projektledare

Margit Mahlapuu

margit.mahlapuu@gu.se