Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell

Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell

Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell

Stöd för projekt som vill söka Swelifes innovationsutlysningar.

Projektet är avslutat och ersatt av projektet Swelife Injection.

Projektnummer

2016-04514, 2017-03323

Beviljat från Vinnova

2 685 000 kronor, 1 315 420 kronor

Projektet finansierades även av Tillväxtverket.

Åsa Wallin

Kontakt

Projektledare

Åsa Wallin

asa.wallin@swelife.se