Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell

Projektstöd och coachning enligt Swelifes Hands-on-modell

Stöd för projekt som vill söka Swelifes innovationsutlysningar.

Läs mer om själva tjänsten här.

Projektet är pågående.

Syftet med projektet är korta tiden från idé till innovation till nytta för både individer och samhälle. Stärkt kompetens och kvalitet hos projekten för att öka möjligheterna till ny finansiering och förkorta tiden från idé till implementering.

Huvudmål:

  1. Optimera utnyttjandet av befintlig kompetens och infrastruktur genom nationell samverkan över olika sektorer och på så vis involvera hela Life Science-ekosystemet i Sverige.
  2. Förbättra möjligheterna för tidiga innovationsprojekt inom life science att få finansiering.

Projektnummer

2016-04514, 2017-03323

Beviljat från Vinnova

2 685 000 kronor, 1 315 420 kronor

 

Åsa Wallin

Kontakt

Projektledare

Åsa Wallin

asa.wallin@swelife.se