Inerventions: Test och utveckling av dräkt för smärtbehandling

Projektnummer

2019-01463

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 406 004 kronor

Tidsram

augusti 2019 - augusti 2021

Kontakt

Projektledare