Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism

Kancera: Ett läkemedel som hämmar cancerns spridning

Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism

Ett läkemedel som hämmar cancerns spridning

Projektet utvecklade ett cancerläkemedel i form av en småmolekyl som hämmar aktiviteten hos ett enzym benämnt HDAC. Enzymet påverkar bland annat hur cancerceller sprids och bildar dottertumörer, metastaser, på andra platser i kroppen.

Kanceras så kallade HDAC6-projekt byggde på tidigare studier av en variant av enzymet med beteckningen HDAC6. Här hade forskarna knutna till företaget tidigare visat att när HDAC6 hämmas, minskar den immundämpande effekten hos tumörer.

Projektet omfattade samarbete mellan Kancera, Cancer Centrum Karolinska samt ett antal underleverantörer. Syftet var att välja ut den mest lämpliga läkemedelskandidaten i form av en småmolekyl som hämmar HDAC6. Detta omfattade dels noggrann karakterisering av olika substanser i in vitro-försök, dels uppföljande studier i djurmodell.

Projektet är nu slutfört och slutrapporteringen godkänd av Vinnova. Nästa steg i läkemedelsutvecklingen är förberedelser för kliniska studier genom systematisk testning av småmolekylens eventuella giftighet, så kallad regulatorisk toxikologi.

Text: Olle Bergman

Uppdaterad 171214

Fakta: projektet

  • Projektnamn: Utveckling av anti-cancer läkemedelskandidat med unik mekanism
  • Kategori: Läkemedel
  • Klinisk nytta: Hämmar spridning av cancer
  • Diagnos: Cancer
  • Stöd från Swelife: 2 000 000 kr

Kontakt

Projektledare: Johan Schultz, johan.schultz@kancera.com
Vd Thomas Olin, Thomas.olin@kancera.com
www.kancera.com

Kontakt

Projektledare