Substansen KAN0567 i cancer hos barn

Kancera: Läkemedel förhindrar barnens smärta vid cancerbehandling

Substansen KAN0567 i cancer hos barn

Läkemedel förhindrar barnens smärta vid cancerbehandling

En tablett som förhindrar nervinflammation och dämpar smärta i samband med kemoterapi – framför allt när barn behandlas. Det är vad utvecklarna på Kancera hoppas skapa från småmolekylen KAND567 – ursprungligen framtagen av Astra Zeneca.

Kemoterapi, det vill säga behandling med cytostatika, är fortfarande en hörnsten inom cancersjukvården. Dock är det en krävande process för både kropp och psyke, ofta förknippad med smärta, illamående och utmattningstillstånd. En bidragande orsak är att behandlingen framkallar inflammation i nerver i ryggmärgen och ute i kroppen. Detta är ett särskilt allvarligt problem när man behandlar barn.

–När kemoterapin ger svåra biverkningar, till exempel i form av smärta och andra tecken på nervskador, kan läkarna bli tvungna att dra ner dosen, säger Thomas Olin, biokemist och vd på utvecklingsföretaget Kancera AB. Om man kan förhindra dessa nervskador uppnår man två saker: dels en effektivare behandling, dels en bättre möjlighet för barnet att leva ett normalt liv med färre långvariga biverkningar.

Småmolekyl kan tas som tablett

Kancera angriper problemet med smärta och nervinflammation genom att utnyttja speciella egenskaper hos ett ämne med beteckningen KAND567. Denna småmolekyl, som ursprungligen togs fram av Astra Zeneca i Södertälje, blockerar en receptor för fractalkine – en immunreglerande faktor som bland annat påverkar hur celler i immunförsvaret rör sig från blod till vävnad.

– Vi har visat i djurmodeller att KAND567 kan motverka den nervinflammation som orsakas vid en av de vanligaste typerna av kemoterapi. Det gäller nervceller som finns både ute i kroppen och centralt i ryggmärgen, säger Thomas Olin. På längre sikt hoppas vi att detta kan hjälpa till att förbättra överlevnaden för barn med cancer.

Internationellt intresse

Som läkemedelskandidat är KAND567 särskilt intressant eftersom den dels är en småmolekyl, dels påverkar det ospecifika immunsystemet. Detta i motsats till många av dagens läkemedel som riktar sig mot det specifika immunsystemet. Fractalkine-systemet har utforskats i många år, men inte ansetts särskilt löftesrikt för läkemedelsutveckling.

– Men de senaste två åren har stora läkemedelsbolag börjat gå in och utforska området för att hitta sätt att behandla inflammation. Japanska Eisai har genomfört flera fas 1B/2A-studier och haft framgång med en antikropp mot fractalkine för behandling av autoimmuna sjukdomar. Även tyska Boehringer Ingelheim är aktiva i fas 1A-studie med en antikropp mot fractalkine-receptorn för behandling av kronisk njursjukdom.

Förberedelser för fas II-testning

Stödet från Swelife och MedTech4Health kommer att användas för att förbereda KAND567 för kliniska fas II-studier. Kancera och deras partners har nu börjat genomföra en så kallad preklinisk validering av två cancer-in-vivo-modeller. Teamet är även på väg att utveckla en pålitlig produktionsmetod för den läkemedelsberedning som ska användas under de kliniska prövningarna.

– Vi ser Swelife-projektet som ett första viktigt steg i utvecklingen av ett nytt läkemedel mot barncancer. Innan vi kan hjälpa barn behöver vi dock visa att läkemedlet är effektivt och säkert när det används för vuxna patienter, säger Thomas Olin.

Varför investera i er?

– Vi erbjuder en unik läkemedelskandidat, KAND567, för att motverka de biverkningar av kemoterapi som idag är dosbegränsande. Om vi lyckas med våra ambitioner kommer fler barn att få en effektiv behandling mot cancer samtidigt som fler behandlade barn kommer att kunna leva ett normalt liv. KAND567 är patentskyddad, säger Thomas Olin.

Text Olle Bergman

Uppdaterad 171214

Fakta: projektet

  • Projektnamn: Substansen KAN0567 i cancer hos barn (Preparations for Phase II clinical studies of the Fractalkine receptor antagonist KAN0567 in pediatric cancer)
  • Kategori: Läkemedel
  • Klinisk nytta: Dämpa behandlingssmärta vid kemoterapi för barn
  • Diagnos: Barncancer
  • Belopp medel från Swelife och Medtech4Health: 1 miljon kronor

Fakta: teamet

Akademiska partners:

Per Kogner, professor

Malin Wickström, docent

Båda arbetar på Institutionen för kvinnor och barns hälsa på Karolinska Institutet, och forskar om barncancer.

Kancera:

Thomas Olin, PhD, vd och projektledare för Swelifeprojektet

Charlotta Löfberg, PhD samt senior forskare inom läkemedelsmetabolism

Kontakt:

thomas.olin@kancera.com

Kontakt

Projektledare