Karolinska institutet: Exekverbara vårdplaner vid kronisk komplex sjuklighet

Karolinska institutet: Exekverbara vårdplaner vid kronisk komplex sjuklighet

Projektnummer

2019-05438

Kontakt

Projektledare