Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

Projektet har för avsikt att utveckla en behandling för Huntingtons sjukdom som är en ärftlig neurodegenerativ åkomma. Teknologin är baserad på oligonukleotider, det vill säga korta sekvenser av syntetisk arvsmassa som direkt binder till sjukdomsgenen.

Projektnummer

2018-00177

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 1 000 000 kr

Resultat/Värde

Behandlingen förväntas fördröja sjukdomsprocessen. Projektet har två inriktningar, industriell utveckling av den patentsökta produkten parallellt med akademisk forskning.

Mål

Fokus är att testa vår behandlingsprincip i olika sjukdomsmodeller samt undersöka potentiella strategier inom affärsutveckling som skall leda till en verksam produkt.

Huvudsökande organisation

Karolinska Institutet

Kontakt

Projektledare

Rula Zain

rula.zain@ki.se