Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom

Vi har för avsikt att utveckla en behandling för Huntingtons sjukdom som är en ärftlig neurodegenerativ åkomma. Vår teknologi är baserad på oligonukleotider, d.v.s. korta sekvenser av syntetisk arvsmassa som direkt binder till sjukdomsgenen.

Behandlingen förväntas fördröja sjukdomsprocessen. Projektet har två inriktningar, industriell utveckling av den patentsökta produkten parallellt med akademisk forskning.

Vårt fokus är att testa vår behandlingsprincip i olika sjukdomsmodeller samt undersöka potentiella strategier inom affärsutveckling som skall leda till en verksam produkt.

Projektet drivs av Karolinska Institutet.

Mer information

Läs mer på projektets egen hemsida.

Kontakt

Projektledare