Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar

Projektnummer

2019-01534

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 3 000 000 kronor

Tidsram

juni 2019 - juni 2021

Kontakt

Projektledare