Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar

Karolinska institutet: Unik läkemedelskandidat för behandling och prevention av trinukleotid-repeat sjukdomar

Vårt fokus är att testa vår behandlingsprincip i olika sjukdomsmodeller samt undersöka potentiella strategier inom affärsutveckling som skall leda till en verksam produkt.

Projektnummer

2019-01534

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 3 000 000 kronor

Resultat/Värde

Behandlingen förväntas fördröja sjukdomsprocessen och eventuellt förebygga den. Projektet har två inriktningar, industriell utveckling av den patentsökta produkten parallellt med akademisk forskning.

Mål

Projektet syftar till att utveckla behandling för neurodegenerativa triplet-repeat-sjukdomar. Målet är att ta fram syntetiska oligonukleotider som nya läkemedel för Huntingtons sjukdom och Friedreichs ataxi.

Tidsram

juni 2019 - juni 2021

Kontakt

Projektledare