Kurs i klinisk prövningsmetodik

Projektet ska upprätta en webbaserad kurs i klinisk prövningsmetodik (CTM) och evidensbaserad medicin (EBM). Kursen ska vara tillgänglig för läkare och sjuksköterskor på kliniska prövningsenheter och kliniska avdelningar som behandlar cancrar och hematologi i Sverige.

Kursen ska ge utbildning för större medvetenhet och bättre kunnande för att en större andel av patienter ska delta i kliniska prövningar.

Att arbeta med individanpassad behandling (personalised medicine) i cancer kräver att forskningsresultat når kliniken. Här har kliniska prövningar en central roll att spela. Allt för få kliniska prövningar görs i cancer och allt för få patienter inkluderas i fas I-IV studier i Sverige. Förutom en förstärkning (pengar och personal) av kliniska prövningsenheter inom hälso- och sjukvården, behövs

  • rätt utbildning av läkare och sjuksköterskor i CTM- och EBM-medicin
  • kontinuerlig utbildning för specialister såsom patologer, radiologer, kirurger och onkologer/hematologer

för att försäkra att fler patienter inkluderas i kliniska prövningar.

Kurs i klinisk prövningsmetodik

Initialt kommer en webbaserad kurs i CTM/EBT för yngre läkare och sjuksköterskor ge ett ökat kunnande, medvetande och intresse. Det går relativt lätt att sätta upp och starta en sådan kurs för en blygsam avgift för deltagarna och en kurs kan fungera som ett första steg mot att utveckla ett större program.

Kursen är i gång. Här kan du läsa en nyhetsartikel.

Projektnummer

2016-03552

Kontakt

Projektledare

Jan Degerfält, SUS