Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

Linköpings universitet: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

Multimodal visualisering av mikrocirkulationen

En väl fungerande mikrocirkulation är av central betydelse för vävnadens vitalitet. I sjukdomstillstånd såsom Diabetes Mellitus sker en negativ systemisk påverkan på mikrocirkulationen med en ökad risk att drabbas av kritisk extremitetsischemi (CLI). Vi vill visa hur ny optisk teknik för mikrocirkulatorisk avbildning kan möjliggöra en väsentligt förbättrad diagnostisering, behandlingsplanering och uppföljning av patienter med CLI.

Tekniken ska även ge kirurgen återkoppling under ingreppet för att direkt vägleda om ytterligare behandling krävs.

Förväntade effekter och resultat

En prototyp till en ny kamerabaserad produkt för multimodal avbildning av mikrocirkulationen kommer att utvecklas och utvärderas. Inom ramen för projektets första år kommer vi att visa hur effekterna av vävnadsischemi kan avbildas på mikrocirkulatorisk nivå under kärlkirurgi. Utvärderingen förväntas även visa att både hårdvara och mjukvara fungerar i en kliniskt relevant miljö samt ge värdefull återkoppling till den fortsatta produktutvecklingen.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektets första halvår kommer en prototyp tas fram där två befintliga tekniker för avbildning av blodflöde och blodets syresättning kombineras. Beräkningsalgoritmer och mjukvara kommer att vidareutvecklas och anpassas för att fungera i den nya prototypen. Under projektets andra halva kommer initialt en normalstudie på friska individer att genomföras. Därefter följer en klinisk studie på CLI-patienter som genomgår en endovaskulär kärlintervention. Dessa studier ger underlag till en vidareutveckling av prototypen.

Koordinator: Linköpings universitet – Department of Biomedical Engineering
Bidrag från Vinnova: 995 953 kronor

Kontakt

Projektledare