Lund universitet: Intelligent helhetsplattform för diabetes

Intelligent helhetsplattform för diabetes

Lund universitet: Intelligent helhetsplattform för diabetes

Projektet ska säkerställa att EASY-Diabetes kan breddinföras för att erbjuda diabetesvård av högsta kvalitet i Sverige och i förlängningen globalt.

Projektnummer

2018-00185

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 1 000 000 kr (har inte rekvirerats)

Mål

Projektet kommer att bidra till att lösningen införlivas i vården och är väl anpassad till slutanvändares behov hos sjukvårdspersonal och patienter. Det kommer att ge tekniska och organisatoriska förutsättningar för ett omfattande införande.

Genom samarbete mellan projektparter kommer lösningen att utvecklas och bättre integreras med sjukvårdens befintliga system. Förhållanden för ett brett införande kommer att klargöras och förändringsarbete kommer att ske för att införandet ska ske praktiskt.

Huvudsökande organisation

Lunds universitet

Kontakt

Projektledare

Damon Tojjar

damon.tojjar@med.lu.se