Intelligent helhetsplattform för diabetes

Projektet ska säkerställa att EASY-Diabetes kan breddinföras för att erbjuda diabetesvård av högsta kvalitet i Sverige och i förlängningen globalt.

Projektet kommer att bidra till att lösningen införlivas i vården och är väl anpassad till slutanvändares behov hos sjukvårdspersonal och patienter. Det kommer att ge tekniska och organisatoriska förutsättningar för ett omfattande införande.

Genom samarbete mellan projektparter kommer lösningen att utvecklas och bättre integreras med sjukvårdens befintliga system. Förhållanden för ett brett införande kommer att klargöras och förändringsarbete kommer att ske för att införandet ska ske praktiskt.

Projektet drivs av Lunds universitet.

Mer information

easydiabetes.ai

Kontakt

Projektledare