Lunds universitet: Samverkan för utveckling av ny behandling av Parkinsons sjukdom

Projektnummer

2019-01458

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 900 000 kronor

Tidsram

juli 2019 - juni 2021

Kontakt

Projektledare