Meloq: Ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi

EasyForce - ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi

Meloq: Ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi

Projektet syftar till att utveckla en ny produkt inom fysioterapi för att förenkla och förbättra patientvården. Målet är att efter avslutat projekt ha tagit fram en validerad affärsplan och minimera de tekniska riskerna genom att utveckla en avancerad prototyp som ska kunna användas för kliniska tester, produktionsplanering och att förbereda regulatoriskt godkännande.

Projektnummer

2018-00213

Stöd från Swelife

Projekt för bättre hälsa steg 1 2017-18: 1 000 000 kr

Mål

Vi förväntar oss att projektet kommer leda till att Meloq som idag endast har en produkt kommer kunna ta fram ytterligare en produkt och då bli ett flerproduktsbolag. Detta har ett starkt signalvärde mot investerare och skulle göra det möjligt för Meloq att växa snabbare och göra större nytta för våra kunder. Målet är att inom ett år efter avslutat projekt ha lanserat produkten. För fysioterapeuterna innebär det nya verktyget ett betydligt enklare och bättre sätt att genomföra en av de vanligaste undersökningarna vilket kommer ge mer effektiv vård och bidra till en friskare befolkning.

Huvudsökande organisation

Meloq AB

Tidsram

Projektet planeras löpa under ett år fram till sommaren 2019. Inledningsvis kommer fokus ligga på affärsutveckling och prototypvalidering. Vi kommer validera affärsplanen och iterera enkla prototyper i nära samarbete med fysioterapeuter, återförsäljare och andra intressenter. Därefter kommer fokus ligga på att utveckla en fungerande produkt för att minimera de tekniska riskerna och att fastställa regulatorisk och immateriell strategi samt producerbarhet.

Kontakt

Projektledare

Rui Chen

rui.chen@meloq.se