Omnio: Utveckling av biologiskt läkemedel för orala indikationerna periodontit och perimplantit

Projektnummer

2019-01498

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 3 000 000 kronor

Tidsram

juni 2019 - maj 2021

Kontakt

Projektledare