Perimed: Multimodal visualisering av mikrocirkulationen vid behandling av kritisk extremitetsischemi

Projektnummer

2019-01522

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 838 443 kronor

Kontakt

Projektledare