Piotrode: Störningsfritt EKG med ny elektrodteknik

Projektnummer

2019-01528

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 1 037 750 kronor

Tidsram

juni 2019 - juni 2020

Kontakt

Projektledare