Prevention barnfetma: Incitament, ersättningsmodeller och affärsmodeller

Prevention barnfetma: Incitament, ersättningsmodeller och affärsmodeller

Detta är ett arbetspaket inom projektet Prevention barnfetma – för en jämlik hälsostart i livet.

Kontakt

Projektledare

Maria Bjerstam

maria.bjerstam@innovationskane.com