Prevention barnfetma: Mätning, uppföljning och datahantering

Prevention barnfetma: Mätning, uppföljning och datahantering

Detta är ett arbetspaket inom projektet Prevention barnfetma – för en jämlik hälsostart i livet.

Kontakt

Projektledare

Jovanna Dahlgren

jovanna.dahlgren@gu.se