Region Kronoberg: Mobil röntgen

Projektnummer

2019-01453

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 600 000 kronor

Tidsram

juni 2019 - maj 2021

Kontakt

Projektledare