Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi

Syftet med projektet är att ta fram en ytbeläggning för implantat för att förhindra sammanväxningar (adherensbildning), och därmed försämrad rörlighet efter operation av benfrakturer.

Målen är att: 1) visa att ytbeläggningen fungerar i en proof-of-concept studie i en kliniskt relevant djurmodell för adherensbildning vid handkirurgi, 2) ta fram regulatorisk dokumentation för CE-märkning, 3) definiera en plan för industriell produktion av steril produkt samt 4) utveckla en affärsstrategi för produkten med stöd från praktiserande handkirurger.

Användning av vår produkt vid hand- och annan ortopedisk kirurgi kommer innebära att plattor och skruvar kan användas vid stabilisering av frakturer. Idag används, trots sämre resultat, stift då platta och skruvar medför mycket sammanväxningar. Med vår produkt kan skruvar och plattor ytbeläggas och förhindra adherensbildning, frakturen får bättre stabilitet, patienten behöver inte gips och kan tidigare starta rehabilitering, färre om-operationer, färre återbesök, bättre rörlighet i fingrar, kortare sjukskrivningar och patienten kommer snabbare tillbaka till arbete.

Projektet kommer att ha tre arbetspaket (WP). WP1 består av projektledning, kvalitetssäkring, regulatorisk dokumentation och affärsutveckling. WP2 består i produktion av ytbeläggningsmaterial för i djurstudien (WP 3) och inkluderar framtagning av en steriliseringsteknik för produkten som skall fungera i kommande kliniska studier. WP3 består av en in vivo proof-of-concept studie i en etablerad kliniskt relevant kaninmodell. Arbetet startar med att skicka in en ansökan om försöksdjursetiskt tillstånd att utföra in vivo studien.

Mer information

Kontakt

Projektledare