Stealth needle

Saga Surgical utvecklar en metod för att väsentligt minska risken för sepsis (blodförgiftning) vid diagnostisering av prostacancer genom biopsitagning.

Detta leder först och främst till högre patientsäkerhet men även till kraftigt minskade vårdkostnader och minskat användande av antibiotika.

Metoden kommer att testas på människa, först i en pilotstudie tillsammans med Region Skåne. Nästa steg är att göra en större humanstudie med fler deltagande kliniker från både Sverige och utomlands. Vinnova bidrar med finansiering av pilotstudien och de förberedelser som krävs för att få metoden CE-märkt och därmed godkänd för en större studie.

Mer information

Kontakt

Projektledare