Samverkan statligt och privat riskkapital

Modell för samverkan mellan statligt och privat riskkapital

Samverkan statligt och privat riskkapital

I maj 2015 levererade Swelife ett förslag för att väsentligt öka möjligheterna till finansiering av life science-projekt i tidig fas.

Förslaget utformades som en modell för samverkan mellan statligt och privat riskkapital. Arbetet ska ses som ett led i Swelifes arbete att öka tillväxt genom ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till innovation.

Intervju med Lars Bruzelius som ledde utredningen för Swelife

Här hittar du förslaget (pdf)

Kontakt

Projektledare

Lars Bruzelius