Strategiskt projekt:

Modell för samverkan mellan statligt och privat riskkapital

I maj 2015 levererade Swelife ett förslag för att väsentligt öka möjligheterna till finansiering av life science-projekt i tidig fas. Förslaget utformades som en modell för samverkan mellan statligt och privat riskkapital. Arbetet ska ses som ett led i Swelifes arbete att öka tillväxt genom ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till innovation.