Stöd för evenemang och samverkan

Stöd för evenemang och samverkan

Swelife kan stödja externt arrangerade evenemang som syftar till att stimulera tvärsektoriell samverkan och innovation inom hälso-området. Swelife kan ge ekonomiskt stöd samt bidra med att sprida information om mötet.

Här kan du läsa mer om stödet och om hur du söker det.

Kontakt

Projektledare

Thomas Gunnarsson

+46 725-313 846

thomas.gunnarsson@swelife.se