Standardisering av strukturdefinitioner inom svensk strålbehandling (STRÅNG)

Standardisering av strukturdefinitioner inom svensk strålbehandling

Standardisering av strukturdefinitioner inom svensk strålbehandling (STRÅNG)

Projektet är avslutat och har resulterat i en vetenskaplig publikation.

Initial experience with introducing national guidelines for CT- and MRIbased delineation of organs at risk in radiotherapy av C Olsson et al.

Ett delprojekt inom Sweper, arbetspaket 5.

Strålbehandling används i botande eller lindrande syfte för ungefär varannan cancerpatient och är en av de mest avancerade teknologiska disciplinerna inom sjukvården.

En viktig förutsättning för att ge strålbehandling är att det finns utförlig information om patientens tumörområde och kringliggande anatomi. Det gör att behandlingen skyddar frisk kroppsvävnad, samtidigt som den tar bort de sjuka cellerna.

I dag saknas ett standardiserat sätt att definiera kringliggande anatomi inom strålbehandling vilket begränsar förståelsen av samband mellan stråldos och biverkningar. Detta hindrar utveckling av bättre behandlingsmetoder då jämförelser av dosmått och behandlingseffekt mellan patienter och olika vårdinrättningar försvåras. Standardisering av det här området är också centralt för att möjliggöra digitalt informationsutbyte vilket bl.a. behövs för automatiserad, storskalig hantering av bildunderlag som stöd för behandlingsplanering.

Projektet

Projektet genomförs av representanter från den nationella kvalitetsregistergruppen inom strålbehandling. Det bygger på tidigare framgångsrika standardiseringsinitiativ gällande nomenklatur och datahantering inom området – där Sverige blivit första och enda landet i världen som implementerat en nationell nomenklatur för strålbehandling.

För att harmonisera det underliggande dataformatet engageras nu landets samlade strålonkologiska expertis. Uppdraget är att nå konsensus kring hur riskorgan ska definieras anatomiskt i dosplaneringssystem som används för planering av behandlingen.

Inom ramen för detta projekt kommer sedan en mappning mot accepterade kodverk göras för att riktlinjerna på sikt ska kunna bli maskinläsbara och ytterligare förbättra förutsättningar för

  • kvalitetskontroll
  • verksamhetsutveckling
  • forskning inom strålbehandling.

Ett nationellt pilotprojekt med syfte att testa logistiken för att ta fram konsensusriktlinjer är igång sedan hösten 2018.

Mål

Det övergripande projektmålet är att ta fram standardiserade, digitaliserade riktlinjer för konturering av normalvävnadsstrukturer för att på sikt främja automatiserad, storskalig hantering av bildunderlag vid planering av strålbehandling.

Kontakt

Projektledare

Caroline Olsson

caroline.olsson@rccvast.se