Sweper WP4: Semantik

Sweper WP4: Semantik

Ett delprojekt inom Sweper, arbetspaket 4.

Hur ska hälsodata vara beskrivna så att de blir användbara i digitalisering av processer? Det undersöker detta delprojekt.

Med gemensamma termer, begrepp och kodverk kan olika datasystem ”prata” med varandra över hela Sverige – och världen. Ett gemensamt dataspråk kan skapa effektivare processer och nya affärsmöjligheter.

Arbetet i projektet utgår från vårdprofessionens termer och drivs av kliniskt aktiva personer inom respektive område.

Projektet

  • skapar ett lexikon av relevanta termer för blåscancer för att underlätta datalagring baserat på Snomed CT
  • dokumenterar processen för att utveckla metod för mappning i samarbete med Socialstyrelsen och SNOMED International.

Om Snomed (Socialstyrelsen.se)

Mål

Leveransen kommer att bestå av en semantisk metod för hur man skapar maskinläsningsbara medicinska lexikon, kopplade till nationella och internationella kodverk.

Kontakt

Projektledare

Ulf Lönqvist, RCC Väst

ulf.lonqvist@rccvast.se