Synoptisk rapportering inom patologi

Synoptisk rapportering inom patologi med standardiserade elektroniska svarsmallar

Synoptisk rapportering inom patologi

Ett delprojekt inom Sweper, arbetspaket 5.

Projektet syftar till att främja utveckling och användning av standardiserade och strukturerade elektroniska svarsmallar inom cancerdiagnostiken.

Projektets mål är att skapa förutsättningar för bättre återanvändning av patientinformation genom att processer skapas för en långsiktigt hållbar utveckling och förvaltning av informationsstrukturen. Standardiseringen har stor potential att

  • minska dubbelarbete vid registrering av information för patientvården (dokumentation, remisser, osv.) och för uppföljning
  • öka användbarheten av informationen för kvalitetsregister, beslutsstöd och forskning.

Projektets resultat kommer att kunna återanvändas för andra områden, särskilt inom diagnostik. Särskilt viktigt är att skapa goda exempel på professionsdriven hälsoinformatik, där professionen har en ledande roll och ett ansvar i utveckling och förvaltning av informationsstandarder, något som är en förutsättning för realisering av Vision 2025.

Läs mer

Socialstyrelsen om Snomed CT

Mål

Baserat på de synoptiska protokollen och i samarbete mellan professionen, hälso-och sjukvården och myndigheter ska standardiserade elektroniska svarsmallar tas fram.

Inför ett senare breddinförande ska ett test göras för
- hudcancer
- urinblåscancer
-pankreas-levercancer
med möjlighet att inkludera eventuellt ytterligare sjukdomsgrupper.

Utifrån erfarenheterna från testen ska sedan svarsmallar för andra tumörtyper löpande levereras i takt med Svensk förening för patologis (SvFP) standardiseringsarbete.

Kontakt

Projektledare

Ulf Lönqvist

ulf.lonqvist@rccvast.se