Tataa: Ultrakänsligt Epstein-Barr virustest för transplantationspatienter för att förebygga avstötning och cancer

Projektnummer

2019-01431

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 947 125 kronor

Tidsram

augusti 2019 - augusti 2021

Kontakt

Projektledare