Testa Center

Testa Center

Testa Center

Testa Center är en anläggning som erbjuder infrastruktur för verifieringsarbete. Drivs med stöd av Swelife.

Anläggningen öppnade i augusti 2018 och erbjuder infrastruktur för verifieringsarbete. Målet är en kreativ och öppen miljö, där akademiska grupper, start-ups och större bolag kan verifiera tekniska eller biologiska projekt i en autentisk bioprocessanläggning.

Bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Ambitionen är att Testa Center ska bidra till att göra Sverige till en global ledare inom produktion och forskning och utveckling av biofarmaceutiska produkter. Anläggningen finns  i Uppsala och drivs som ett icke-vinstdrivande aktiebolag, helägt av GE Healthcare.

Stöd från Swelife

Swelife stödjer arbetet med 8,4 miljoner kronor under perioden 2017–2019. Stödet finansierar:

Verifieringsmedel för ett antal vetenskapligt, medicinskt och affärsmässigt intressanta och välmotiverade projekt som ska använda anläggningen
Två interna projektledare.
Med Swelifes stöd ska anläggningen utveckla varaktiga arbetssätt och metoder för hur verifieringsprojekt tas in, genomförs och vidareförs. Ett tvåårigt projekt ska möjliggöra att den nya anläggningen får en effektiv start med god beläggning.

Mål

Mål på kort sikt för Swelife
> Projektet har en god beläggning redan när infrastrukturens tas i bruk
> Etablera fasta rutiner och processer för intagning, genomförande och vidareföring av verifieringsprojekt.

Mål på lång sikt för Swelife
> Att minska den rådande flaskhalsen för verifiering av bioläkemedelskandidater
> Vägen från forskningsresultat till produkt på marknaden förkortas och förenklas
> Fler små och medelstora företag ges möjligheter att växa och blir attraktivare för investeringar
> Teknologibaserade företag får öppningar mot life science-marknaden.

Projektparter

Lotta Ljungqvist, President & CEO Nordic region GE, CEO Testa Center samt projektledare för Swelifes projekt (lotta.ljungqvist@ge.com)
Jesper Hedberg, Project Manager Testa Center, GE Healthcare (jesper.hedberg@ge.com)

Kontakt

Projektledare

Kristin Hellman, Uppsala Bio

kristin.hellman@uppsalabio.com