Uppsala universitet: Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer

Projektnummer

2019-01525

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 996 040 kronor

Tidsram

juli 2019 - juni 2021

Kontakt

Projektledare