Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine

Mjukvara för klinisk mutationsanalys i cancer-precisionsmedicin

Individbaserad cancerbehandling kräver att tumörspecifika mutationer i patientens cancer som saknas i normal vävnad kan identifieras. Medan tekniker för att skapa sekvensdata är välutvecklade har vi utvecklat mjukvara som lever upp till regulatoriska krav ställda för mutationsanalysmjukvara i EU, vilket ingen annan mjukvara på marknaden gör idag.

I projektet kommer vi att validera lösningens förmåga att analysera kliniska sekvenseringsprover från cancer, färdigställa arbetet för regulatoriskt godkännande samt fortsätta analysen av möjligheter till kommersialisering.

Vårt mål är en lösning för mutationsanalys inom cancerdiagnostik godkänd för användning i EU och USA. Användare av vår lösning är bl.a. kliniska diagnostikcentra och forskningscentra med krav på standardiserad analys. Globalt väntas ett ökande behov av mutationsbaserad diagnostik för cancerbehandling. Korrekt diagnostik är viktig för att minska risk för felbehandling och bieffekter vilket potentiellt bidrar till bättre hälsa och minskar kostnader för samhället.

Lösningen utvecklas vid Uppsala Universitet och testas för klinisk användning genom projektpartnern Akademiska Sjukhuset samt via ytterligare samarbeten. Arbete för regulatoriskt godkännande och implementering av kvalitetssystem genomförs av projektpartnern Oncodia AB. Marknadsanalys för att stärka behovsbeskrivningen samt främja finansiering av ytterligare produktutveckling kommer att utföras.

Mer information

Projektledare: Tobias Sjöblom, Uppsala universitet, tobias.sjoblom@igp.uu.se

Kontakt

Projektledare