Uppsala universitet: Ultrakänslig och kostnadaseffektiv diagnostik för AML

Projektnummer

2019-01464

Stöd från Swelife

Samverkansprojekt för bättre hälsa 2019: 2 200 000 kronor

Tidsram

juli 2019 - juni 2021

Kontakt

Projektledare