Värden från kliniska läkemedelsprövningar i Sverige

Värden från kliniska läkemedelsprövningar i Sverige

Detta projekt syftade till att synliggöra de värden som genereras genom kliniska läkemedelsprövningar.

Projektet har resulterat i två rapporter som du hittar här.

Projektet är avslutat.

Maria Fagerquist, LIF

Kontakt

Projektledare

Maria Fagerquist, LIF

08-4623730

maria.fagerquist@lif.se