Verifieringsstöd för SMF:er

Verifieringsstöd för SMF:er

OBS: DETTA STÖD ERBJUDS FÖR NÄRVARANDE INTE. DET ÄR OVISST OM OCH NÄR DET ÅTERINFÖRS.

Unga life science-bolag kan söka verifieringsstöd i vårt nätverk av sex etablerade svenska life science-inkubatorer. Stödet kommer från Swelife och Vinnova men ansökan ställs till och beviljas av de enskilda inkubatorerna.

Vem kan söka stödet?

Små life science-bolag, utan akademisk koppling, tillgång till stöd med tidig kommersiell verifiering. Bolaget skall klassificeras som SMF (små och mellanstora företag) enligt Vinnovas riktlinjer men behöver inte vara eller bli anslutet till någon inkubator.

Vad ska stödet användas till?

Stödet ska användas till att verifiera affärsidén och beviljas för insatser som exempelvis marknadsanalyser eller utredningar av regulatoriska och tekniska möjligheter och utmaningar.

Stödet ska främja utvecklingen av och värdeskapandet i nya kunskapsintensiva life science-företag som bedöms ha stor tillväxtpotential.

Målet är att minska bolagens risker i ett tidigt skede, att bidra till fler livskraftiga bolag samt att genom initial verifiering av den kommersiella potentialen stärka bolagens fortsatta möjlighet till medel, exempelvis från Swelife, Vinnova och EU eller kapital från affärsänglar.

Hur stort är stödet?

Stöd beräknas utifrån kostnaden för den insats som bedöms nödvändig, och delas ut i etapper. Summan/bolag kan sammanlagt inte överstiga 250 000 kronor. Inför 2017 finns upp mot 5 miljoner kronor i verifieringsstöd att söka.

Hur söker jag stödet?

Stödet administreras och beslutas av sex etablerade life science-inkubatorer i Sverige. Kontakta den av dem som finns närmast dig.

Frågor?

Frågor besvaras den av den inkubator som finns närmast dig.

OBS: Detta verifieringsstöd skiljer sig från Vinnovas stöd Verifiering för tillväxt, som enbart riktar sig till forskare, studenter och anställda inom universitet, högskola och forskningsinstitut.

Kontakt

Projektledare