Patientspecifik käk- och tungstabilisering för cancerpatienter i strålbehandling

Att kommersialisera en innovativ käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling, därmed minska biverkningar från strålbehandlingen och förbättra patienternas livskvalitet.

Förväntade effekter och resultat

En produkt som underlättar vården av aktuell patientgrupp, med tillhörande dokumentation.

Planerat upplägg och genomförande

Att stegvis kartlägga de olika kommersiella delarna, så som marknadsanalys, produktion, IP och stödjande datasamt förbereda för ISO13485/CE certifiering.

Koordinator: YOURRAD AB
Bidrag från Vinnova: 469 000 kronor

Kontakt

yourrad.se

Kontakt

Projektledare