Patientspecifik käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling

Yourrad: Håller tungan rätt i mun

För patienter med cancer i till exempel munbotten eller i tungan kan strålbehandling vara effektivt – men också förenat med stora risker för biverkningar.
– Strålbehandlingen i Lund har tagit fram en prototyp, ett bett i ett mjukt plastmaterial, som hjälper till att hålla undan tungan och att hålla käkarna i ett bestämt läge, så att de delar som inte ska strålas skyddas.

Det säger Magnus Forss, projektledare på Yourrad AB som i samarbete med Skånes universitetssjukhus vidareutvecklat produkten.
Biverkningarna från strålning av munhålan är bland annat extrem muntorrhet, ömhet och smärta. Universitetssjukhusen i Sverige har sedan länge lokala lösningar för att minska riskerna, men en standardlösning saknas. En sådan menar Magnus Forss att projektet kommit nära – men fler studier och utvecklingsarbete krävs:

Handgjord prototyp

– Vår prototyp, eller modell, har tillverkats för hand på tekniska verkstaden vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Den består av ett bett som inte är formgjutet utan som ger efter beroende hur patienten biter i det. Med det kan man separera käkarna på det sätt man önskar, samt hålla undan tungan om det behövs.
Det går också att tillföra ett så kallat bolus-medel. Bolus är ett plastmaterial, som har en likvärdig täthet medvatten och med vilket man kan styra och förflytta strålningens effekt.

Avvaktar lansering

– Den här produkten vänder sig till ett litet och mycket specifikt område. Det finns ett antal olika lösningar, som varierar från sjukhus till sjukhus, vilket påverkar marknadssituationen. Nu överväger vi om vi ska lansera produkten. Helst skulle vi ha mer kliniska data att hänvisa till och vi tittar på utfallet på SUS, över hur många patienter som klarar att fullfölja sin strålbehandling.

Har fin potential

– Vi har själva inte ekonomiska möjligheter att marknadsföra produkten, men den är lättanvänd och adresserar ett litet men viktigt område, så för en partner som vill ta in den i sitt sortiment så är det en produkt med fin potential.

Uppdaterad: 2018-12-04
Text: Jörgen Olsson

 

Magnus Forss, projektledare på Yourrad AB.

Varför investera i er?

– Vår produkt vänder sig till ett litet men väldefinierat område, med dokumenterade kliniska behov och har fin utvecklingspotential.

Fakta: projektet

 • Projektnamn: Patientspecifik käk- och tungfixation för cancerpatienter som genomgår strålbehandling
 • Kategori: MT
 • Klinisk nytta: Fixerar gap/käke och tunga för att spara frisk vävnad vid strålbehandling.
 • Diagnos: Munbottencancer, cancer i tungan med mera
 • Projektets huvudsökande organisation: Yourrad AB
 • Deltagande sektorer: industri, hälso- och sjukvård
 • Regional tillhörighet: Västra Sverige
 • Belopp medel från Swelife/Medtech4Health: 469 000 kr
 • Finansierad period: 2016–2017

Fakta: teamet

 • Magnus Forss – projektledare, företagsekonom på Yourrad AB.
 • Carola Byren – sjuksköterska och innovatör, SUS
 • Maria Gebre-Medhin – läkare, SUS
 • Mårten Dalaryd – fysiker vid Lunds universitet
 • Lars Andersson Ljus – ingenjör
 • Anette Löfgren – verksamhetsutvecklare

Kontakt:

magnus@yourrad.se

Kontakt

Projektledare