Swelifes projekt

Swelifes bedriver sin verksamhet genom olika projekt.

Innovationsprojekt

Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Om aktuella utlysningar.

Här kan du läsa om de innovationsprojekt som fått finansiering.

Strategiska projekt

Har du en innovativ idé som kan göra hälso- och sjukvården mer värdeskapande? Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter.

Här kan du läsa om våra strategiska projekt.

En liten, men god idé

Ibland kan stor förändring komma genom en liten, men god idé som inte behöver kosta så mycket men kräver kanske en del nätverk och förankring. Om du bär på en sådan idé, kontakta programchef Peter Nordström.