Projekten

Swelifes bedriver sin verksamhet genom olika projekt. Här hittar du alla Swelifes projekt: innovationsprojekt, strategiska projekt och koordineringsprojekt. Filtrera ut det du är intresserad av och klicka på respektive post för att läsa mer.

Innovationsprojekt

Vi har tidigare erbjudit öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Strategiska projekt

Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter.

Sök bland samtliga projekt