Swelifes projekt

Projekten

Swelifes bedriver sin verksamhet genom olika projekt.

Innovationsprojekt

Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Gemensamt för innovationsprojekt som Swelife hittills medfinansierat är

  • en mycket hög innovationshöjd och kommersialiseringspotential
  • medfinansiering beviljad efter en ytterst konkurrensutsatt urvalsprocess.

Strategiska projekt

Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter.

Läs mer