Projekten

Swelifes bedriver sin verksamhet genom olika projekt.

Innovationsprojekt

Vi erbjuder regelbundet öppna utlysningar för att underlätta och snabba på affärsutveckling och kommersialisering och öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Gemensamt för innovationsprojekt som Swelife hittills medfinansierat är

  • en mycket hög innovationshöjd och kommersialiseringspotential
  • medfinansiering beviljad efter en ytterst konkurrensutsatt urvalsprocess.

Strategiska projekt

Swelife stödjer så kallade strategiska projekt. Det är projekt utan vinstdrivande eller kommersiellt syfte och som främst bidrar till förändrade arbetssätt och/eller förbättrade forsknings- och utvecklingsmöjligheter för många parter.

Swelifes portföljer

Swelifes verksamhet är uppdelad i fyra portföljer. Varje portfölj har en portföljansvarig och innehåller ett antal strategiska projekt.

Samverkan och samordning

I portföljen arbetar vi för att samverkan ska bli ett naturligt och självklart arbetssätt när lösningar för bättre hälsa utvecklas. På så sätt blir life science i Sverige internationellt konkurrenskraftigt.

Bland annat arbetar vi med lansering av EUPATI-verktygslådan och patientdelaktighet, exempelvis genom Swelifes närvaro på Vitalis. Portföljansvarige Thomas Gunnarsson projektleder vårt samverkansprojekt Arena 2.0, och är den som håller i vårt stöd för nya mötesplatser och samverkansområden.

Alla projekt inom Samverkan och samordning

Thomas Gunnarsson, portföljansvarig Samverkan och samordning
thomas.gunnarsson@swelife.se
+46 725-313 846

Kompetens och kapital

I den här portföljen arbetar vi med att stärka de infrastrukturer och innovationsstöd för life science som redan finns. I portföljen finns också de projekt som gör det lättare att förstå vilka finansieringsmöjligheter som finns, både nationellt och internationellt, för att ta fram lösningar för bättre hälsa. Swelife Injection ger skjuts till våra innovationsföretag. I portföljen undersöks vilka möjligheter programmet har att stödja tillkomsten av en ny VC-fond inom life science, och mycket mer!

Alla projekt inom Kompetens och kapital

Åsa Wallin, portföljansvarig
asa.wallin@swelife.se
+46 13 28 89 78

Skalbara lösningar för bättre hälsa

I den här portföljen arbetar vi med att skapa förutsättningar för att regionala lösningar ska kunna vidareutvecklas och göras tillgängliga nationellt. Genom portföljen etablerar Swelife en portföljstrategi med kriterier för nationellt skalbara lösningar samt ett nationellt gemensamt koncept, Frisk-Risk-Sjuk, för att investera i hälsa och förebygga ohälsa.

I portföljen finns därför många av våra mer komplexa, strategiska projekt, exempelvis Sjukvårdsintegrerad Biobanking, Genomic Medicine Sweden, Swelife ATMP och Noll barnfetma vid skolstart 2030.

Alla projekt inom Skalbara lösningar

Ebba Carbonnier, portföljansvarig Skalbara lösningar för bättre hälsa
ebba.carbonnier@swelife.se
+46 730 82 56 54

Systematiska hälsodata

I denna portfölj arbetar vi för att göra hälsodata samordnade och systematiska samt för att det ska bli lättare att använda hälsodata från olika datakällor. Det görs främst genom Sweper-projektet, som portföljägare Lars Lindsköld är projektledare för. Sweper består av en mängd delprojekt, bland annat projekt om patientöversikter för cancervården, egeninsamlad data och medicinska maskinläsningsbara lexikon. Swelifes AI-satsning finns också i Lars portfölj.

Alla projekt inom Systematiska hälsodata

Lars Lindsköld, portföljansvarig
lars.lindskold@swelife.se
+46 705 40 65 20

Läs mer